Hotline support 24/7
  0969.303.666 - 0963.303.999
 
 

         Ban lãnh đạo InTuandung luôn định hướng cho doanh nghiệp phấn đấu trở thành một trong những công ty thiết kế và in ấn hàng đầu trên thị trường Hà Nội và các tình thành lân cận. Cùng với tính chuyên nghiệp cao và khả năng thích ứng lớn; liên tục hoàn thiện; mở rộng quy mô có chọn lọc, xây dựng và chia sẻ giá trị bền vững cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng. InTuandung đã chủ động tìm cho mình một hướng đi đúng đắn bằng con đường phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt chú trọng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

 Tầm nhìn

        InTuandung phấn đấu trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Thiết kế và In với tính chuyên nghiệp cap và khả năng thích ứng lớn; luôn tục hoàn thiện, mở rộng quy mô có chọn lọc, xây dựng và chia sẻ các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Sứ mệnh

  Mang đến những giá trị đích thực cho khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm Thiết kế sáng tạo – Chất lượng in đạt tiêu chuẩn – Tiến độ nhanh nhất và Giá thành tốt nhất.

       Trong tất cả những yếu tố làm nên thành công của InTuandung, yếu tố con người được InTuandung đặt lên hàng đầu vì tính quyết định của nguồn nhân lực đối với thành bại của doanh nghiệp. Do vậy, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Lãnh đạo luôn tạo môi trường thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên của mình phát huy hết năng lực và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Dưới mái nhà chung InTuandung, các thành viên đều có quyền lợi đi đôi với trách nhiệm trong công việc chung, luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ thành công vì sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng và sự thịnh vượng của đất nước.

       Cùng với sự phát triển và đổi mới của đất nước, InTuandung phương châm hoạt động “Nghìn năm một chữ Tín”  nhất định sẽ phát triển bền vững, phấn đấu trở thành một trong những Công ty Thiết kế và In hàng đầu tại Việt Nam, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức intuandung

 

 

Sơ đồ qui trình sản xuất kinh doanh tại intuandung